Lưu ý sau khi tiêm phòng cho trẻ

Sau khi tiêm phòng cho trẻ thường xảy ra một số triệu chứng mà các mẹ nên trang bị kiến thức để xử lý các tính huống xảy ra một cách khoa học nhất.

Cùng theo dõi Video hướng dẫn chăm sóc trẻ sau khi tiêm phòng của Viện Dinh Dưỡng Quốc gia

The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (2402:800:61af:ddf2:a9aa:f886:4d93:64b6) violates this restriction.