Bảng chiều cao cân nặng chuẩn cho trẻ từ 0-5 tuổi

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé từ 0-5 tuổi dựa trên bảng chiều cao cân nặng chuẩn của WHO do Viện Dinh Dưỡng Việt Nam phát hành.

Bé nhà bạn còi, bé nhà bạn béo, bé nhà bạn phát triển bình thường… tất cả những điều đó cần được đánh giá chính xác qua bảng chiều cao cân nặng chuẩn theo tháng tuổi của WHO được Viện Dinh Dưỡng công bố.